Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Madde 3 (Dayanak): 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ek 9. Maddesi, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33. Maddesi ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/A maddesi.

Madde 7 (Genel Sorumluluklar ve Yasaklar): (4)- Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenir. (Yüksek Bina: Bina yüksekliği 21,5 m. den veya 7 kattan fazla, yapı yüksekliği 30,5 m. den veya 10 kattan fazla olan bina.)


Yazının devamını görüntüleyebilmek için lütfen bir paket satın alınız…


Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Yorum

You must be logged in to post a comment.

Son Yorumlar