1. A Sınıfı Deneme 80

  1. Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok ……….. olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle ……………. a kadar uzatılabilir. A)2 ay-4 ay                           B) 2 ay-6 ay                          C)4 ay-6 ay                           D)4 ay-12 ay 2. SGK 2012 istatistiklerine göre Sürekli iş göremezlik sayısı en...
 2. A Sınıfı Deneme 79

  1. Ağır yüklerin elle taşınmasında ergonomik açıdan aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır? a) Yükün ağırlığını azaltmak gerekir b) Bir seferde taşınacak yük miktarını (sayısını) düşürmek gerekir c) Fazla yükler için birden fazla kişiyi devreye sokmak gerekir d) Hepsi 2. Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği açısından Taşıyıcı halatla kafes arasındaki...
 3. A Sınıfı Deneme 78

  1. Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya ……………………. denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline ………………… denir. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir? a) Kaza – Sağlık                                                      b) Şansızlık – Sağlık c) Kaza – Mutluluk                                                  d) Korkma – İyilik 2....
 4. A Sınıfı Deneme 77

  1. Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz? a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu b) Borçlar Kanunu c) Anayasa d) İSG Kanunu 2. İşin durdurulması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) İşin durdurulması kararında belirtildiği şekilde, işyerinin bir bölümü veya tamamında iş durdurulur. b) Durdurma kararına ilişkin mühürleme işlemi...
 5. A Sınıfı Deneme 76

  1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) İş sağlığı ve güvenliği kanunu kamu sektöründe de uygulanır b) 7,5 saatten fazla süreli işlerde en az 1,5 saat ara dinlenmesi verilir c) Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren...
 6. A Sınıfı Deneme 75

  1. Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve risk değerlendirmesi yapılmayan işyerlerinde müfettişlerce iş durdurulabilir. Aşağıdaki sektörlerden hangisinde uygulanmaz? a) Maden, metal b) Yapı işleri c) Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde d) Havaalanları yer hizmetleri 2. Aşağıdakilerden hangisi işin durdurulması konusunda doğru olan uygulamadır? a) İSG konusunda teftişe yetkili müfettişin teklifi...
 7. A Sınıfı Deneme 74

  1. Tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere iş kim tarafından durdurulur? a) Tespiti yapan iş müfettişi b) Şikâyet üzerine yerel kolluk kuvvetleri c) Çalışma ve İŞKUR İl müdürlüğü d) Heyet karar almadıkça iş durdurulamaz 2. Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına...
 8. A Sınıfı Deneme 73

  1. İşin durdurulması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi gerekir b) Bakanlığa bildirim hâlinde, en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır c) İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak...
 9. A Sınıfı Deneme 72

  1. İdari cezalar ile ilgili olarak hangisi doğrudur? a) Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. b) Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. c) İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir....
 10. A Sınıfı Deneme 71

  1. İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır. Hangi çalışanlar için alkollü içki kullanma yasağı uygulanmaz? a) Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilenler. b) Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen...

Son Yorumlar