1. Biyolojik Risk Etmenleri(55 Soru)

  1-Biyolojik etken tanımı hangisinde doğru verilmiştir? a) Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmalar, hucre kulturleri ve hayvan endoparazitleridir. b) Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmalar, hucre kulturleri ve endoparazitlerdir. c) Herhangi bir...
 2. Risk Analizi Ve Değerlendirmesi (79 Soru)

  l-Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek icin aşağıdaki beş temel faktor nasıl sıralanmalıdır? 1-Riskleri değerlendirme, II-Tehlikeleri tanımlama, III-Kontrol tedbirlerini tamamlama, IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme V-İzleme ve tekrar etme a) I- II- III-IV -V b) II-I- IV – III-V c) I-III- II-V -IV d) II-III- I-IV -V...
 3. Psikososyal Risk Etmenleri (22 Soru)

  1-Aşağıdakilerden hangisi Psikososyal tehlike boyutlarından biridir? a) Toplumsal ve cevre koşulları b) Titreşim c) Yaralanma d) Maddi hasar 2-Aşağıdakilerden hangisi stresin muhendislik yaklaşımlarından biri değildir? a) Kişinin cevresinin kişiye yuklediği yuktur. b) Stres kişide olan değil, kişiye olandır. c) Bir semptomlar dizisi değil, nedenler dizisidir. d) Disiplinsiz hareketler 3-İşcinin tutum...
 4. İş Kazaları (29 Soru)

  1-İş kazası hangi kanun kapsamında detaylı İncelenmektedir? a) 5510 Sosyal Guvenlik Kanunu b) Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı c) İş Kanunu d) Sağlık Kanunu 2- ı. İnsan II. Makine III. Cevre Kaza yukarıdaki hangi faktorlerin sebepleri arasında yer alır? a) 1,11 b) II c) I I , I I I...
 5. Sağlık Güvenlik Eğitimleri (22 Soru)

  1-Eğitimlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) İşveren, gecici iş ilişkisi kurulan diğer İşverene Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar ile ilgili bilgi verir; gecici İş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında calışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar. b) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan İşyerlerinde, alt işverenin calışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle...
 6. Meslek Eğitimleri (9 Soru)

  1-Mesleki Eğitimler Yonetmeliği aşağıdakilerden hangisini kapsar? a) Tehlikeli ve az tehlikeli İşleri b) Cok tehlikeli işleri c) Az tehlikeli işleri d) Tehlikeli ve cok tehlikeli İşleri 2-Mesleki eğitimlerin uygulanmasından hangi bakanlık sorumludur? a) Milli Eğitim Bakanlığı b) Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı c) Sağlık Bakanlığı d) Milli Eğitim Bakanlığı ve...
 7. İsg Kurulları(29 Soru)

  1-İşyerilerinde İSG Kurulu kurulması icin gereken koşullar hangisinde doğru verilmiştir? a) 6 aydan uzun sureli iş yapılan ve 100 veya daha fazla calışanı olan işyerleri kurul kuracaktır b) 6 aydan uzun sureli iş yapılan işyerleri kurul kuracaktır c) Sanayiden sayılan ve 50 veya daha fazla calışanı olan işyerleri kurul kuracaktır...
 8. Ulusal İsg Konseyi (22 Soru)

  1-Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İSG Konseyinin amacını en iyi ifade eder? a) Ulke genelinde iş sağlığı ve guvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi icin işverenlere tavsiyelerde bulunmak b) Ulke genelinde iş sağlığı ve guvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi icin işci kuruluşlarına tavsiyelerde bulunmak c) Ulke genelinde iş sağlığı...
 9. Etik (45 Soru)

  1-İşletme literaturune gore iş etiği; “İşyerine ilişkin olarak neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmek ve doğru olanı yapmak” olarak tanımlanmakta olup bazı donemlerde one cıkmaktadır. Etiğin one cıktığı donemler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? a) Şirketlerin buyuk değişim donemleri ya da krizlerden gectiği donemler b) Şirketlerin daha cok zarar...
 10. İsg Kavram Ve Süreçleri (36 Soru)

  1-Aşağıdakilerden hangisi Borclar Kanununa gore işverenin calışana karşı oncelikli gorevidir? a) Calışanın kişiliğini korumak b) Calışanın sağlık ve guvenliğini korumak c) Calışanların guvenliğini sağlamak d) Calışanların sağlığını korumak 2-Aşağıdakilerden hangisi bir işyerinin İSG konusunda ciddiyetini en iyi şekilde gosterir? a) Risk etmenine yonelik calışmalar b) Etkilenene yonelik calışmalar c) Yoneticilerin...

Son Yorumlar