1. 100 Soruluk Test 24

    1) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygulanır? A) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde B) Ekranlı daktilolarda C) Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde D)Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde 2) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından ekranlı araçlarla çalışanlara verilmesi gereken eğitim konularından biri değildir? A)Hızlı yazma teknikleri...
  2. 100 Soruluk Test 23

    1) Karboksihemoglobin  zehirlenmesine aşağıdakilerden hangisi sebep olur? A)Azot B)Kükürtdioksit C)Diazotmonoksit D)Karbonmonoksit 2) İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren kaç yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur? A)2 yıl                  B)3yıl                   C)4 yıl               D)5 yıl 3) Çok tehlikeli sınıfta yer...
  3. 100 Soruluk Test 22

    1) Çalışma hayatında güvenlik kültürünün oluşmasında aşagıdakilerden hangisi/hangileri sorumludur? A) işverenler B) İş sağlığı ve güvenliği kurulları C) Devlet, sendikalar, işverenler ve çalışanlar D) Çalışanlar 2) İlk iş sağlığı yasası hangi ülkede çıkmıştır? A)İngiltere B)Fransa C)İtalya D)Almanya 3) SORU3-Osmanlı İmparatorluğu döneminde hazırlanan ve 100 maddeden oluşan, iş sağlığı ve güvenliği...

Son Yorumlar